Bieszczadzkie jeziora

Bieszczadzkie Jeziora

San, siódmą  co do długości rzekę Polski (444 km), już od 1898 r. poddawano stałym obserwacjom i pomiarom hydrologicznym, które pozwoliły określić charakterystyczne dla niego wielkości. Minimalny zanotowany przepływ na wysokości Soliny wynosi 0,7 m3/s, a maksymalny 1400 m3/s. Tak znaczna rozpiętość przypływów oraz stosunkowo wąska dolina sprawiają, że San jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dla energetyki cieków wodnych. Ukształtowanie ternu (szczególnie w górnym biegu) sprzyja budowie zapór krótkich i o znacznej wysokości piętrzenia, a więc takich i o dużym znaczeniu gospodarczym.

Opublikowano Bieszczady | Otagowano , , , , , , | Skomentuj

Dlaczego warto przyjechać w Bieszczady?

Bieszczady to pasmo górskie stanowiące cześć Karpat Wschodnich i jednocześnie najbardziej wysunięty południowo – wschodni obszar Polski. Bieszczady leżą na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy. Najwyższym szczytem polskiej części gór jest licząca 1 346m n. p. m. Tarnica. Bieszczady to malownicza kraina pełna wspaniałych krajobrazów i dzikiej przyrody. To tutaj zachowały się pierwotne lasy bukowe pełne dzikich zwierząt.

Opublikowano Bieszczady | Otagowano , , , , , , | Skomentuj

Bieszczadzka kolejka wąskotorowa

“Ciuchcią Bieszczadzką”

Pośród lesistych grzbietów górskich wije się torowisko kolejki leśnej.
Historia jej sięga lat 1890-1895, kiedy wybudowano ja z inicjatywy kilki firm z Budapesztu oraz Wiednia – eksploatujących wtedy bieszczadzkie lasy i posiadających na tym terenie tartaki.

W ówczesnym czasie kolejka ta spełniała doniosłą rolę, gdyż umożliwiała wykorzystanie bogactwa tych stron jakim było i jest drewno, a także stanowiła miejsce pracy dla miejscowej ludności i wnosiła postęp cywilizacyjny na te zaniedbane, trudno dostępne obszary.

Opublikowano Bieszczady | Otagowano , , , , | Skomentuj